Bokning av föreningslokal i Coronatider

På förekommen anledning kommer här ett klarläggande gällande bokning av föreningslokal samt övernattningsrum under Coronaepidemin.

För att säkerställa hanteringen i frågan har styrelsen kontaktat och rådgjort med smittskyddet i Västra Götaland. Smittskyddet i VGR har inte något att erinra mot hanteringen och de riktlinjer styrelsen utarbetat.

Styrelsens ställningstagande är att vår gemensamma föreningslokal samt övernattningsrum fortsatt ska vara bokningsbara för medlemmar i Brf Radiotorget. Vi förutsätter att var och en som bokar och vistas i lokalen tar ansvar för att Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Västra Götaland respekteras och följs. Läs mer på https://www.vgregion.se/covid-19-corona/

Utöver dessa råd tänk på följande för att minska smittspridning.

  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
  • Stanna alltid hemma vid minsta förkylningssymtom. Om dina symtom inte går över efter cirka 24 timmar, gå in på denna länk 1177.se och läs hur du bokar en tid för ett PCR-test.
  • Om du har provtagit dig för covid-19 ska du stanna hemma tills du får ditt provsvar

Vänliga hälsningar Styrelsen

BRF Radiotorget