Affischer och anslag

Under onsdagen den 11 november har någon fäst upp anslag utan avsändare i entréerna till A och B samt på dörr till föreningslokal. Det är inte tillåtet utan styrelsens medgivande på eget bevåg affischera och anslå skrivelser eller liknande i våra gemensamhetsutrymmen. Det är i det närmaste att betrakta som nedskräpning och som eventuellt även kan innebära åverkan på våra lokaler, och som i förlängningen kan innebära skadeståndsanspråk.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen Brf Radiotorget